எட்டுத்தொகை - பதினெண்மேற்கணக்கு நூல்கள்

  1. நற்றிணை- தொகுத்தவர் இல்லை 
  2. குறுந்தொகை- பூரிக்கோ 
  3. ஐங்குறுநூறு- கூடலூர் கிழார் 
  4. கலித்தொகை- நல்லந்துவனார் 
  5. அகநானூறு- உருத்திரசன்மன் 
  6. பதிற்றுப்பத்து -தெரியவில்லை 
  7. புறநானூறு- தெரியவில்லை 
  8. பரிபாடல் -தெரியவில்லை

Comments