தமிழ் பக்தி இலக்கியம் - பன்னிரு திருமுறை


வ.எண் திருமுறைநூல் பாடியவர்கள்
1முதல் திருமுறைதேவாரம் திருஞானசம்பந்தர்
2இரண்டாம் திருமுறை தேவாரம் திருஞானசம்பந்தர்
3மூன்றாம் திருமுறை தேவாரம் திருஞானசம்பந்தர்

4
நான்காம் திருமுறைதேவாரம் அப்பர் என்கிற திருநாவுக்கரசர்
5ஐந்தாம் திருமுறைதேவாரம் அப்பர் என்கிற திருநாவுக்கரசர்
6ஆறாம் திருமுறைதேவாரம் அப்பர் என்கிற திருநாவுக்கரசர்
7ஏழாம் திருமுறைதேவாரம் சுந்தரர்
8எட்டாம் திருமுறைதிருவாசகம் மாணிக்கவாசகர்
9ஒன்பதாம் திருமுறைதிருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு.திருமாளிகைத்தேவர், சேந்தனார், கருவூர்த்தேவர், பூந்துருத்திநம்பி காடநம்பி, கண்டராதித்தர், வேணாட்டடிகள், திருவாலியமுதனார், புருடோத்தம நம்பி, சேதிராயர் ஆகிய ஒன்பது அருளாளர்கள்
10பத்தாம் திருமுறைதிருமந்திரம்திருமூலர்
11பதினோராம் திருமுறைதிருஆலவாய் உடையார், காரைக்கால் அம்மையார், ஐயடிகள் காடவர்கோன், சேரமான் பெருமாள், நக்கீரர், கல்லாடர், கபிலர், பரணர், இளம்பெருமாள் அடிகள், அதிராவடிகள், பட்டினத்துப் பிள்ளையார் மற்றும் நம்பியாண்டார் நம்பி ஆகிய பன்னிரு அருளாளர்கள்
12பன்னிரண்டாம் திருமுறைதிருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம்சேக்கிழார்

Comments