இந்திய நாட்டின் மிக உயரிய விருதுகள்

• 1 கோடி பரிசுத்தொகை கொண்ட விருது - காந்தி அமைதி விருது
• அமைதிக்கான மிக உயர்ந்த விருது - அசோக் சக்ரா விருது
• இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த விருது 'பாரத ரத்னா'
• மிக உயர்ந்த இலக்கிய விருது - பாரதீய ஞானபீட விருது
• மிக உயர்ந்த கெüரவ ராணுவ விருது - ஃபீல்ட் மார்ஷல் விருது
• மிக உயர்ந்த சர்வதேச நட்புறவு விருது - நேரு சமாதான விருது
• மிக உயர்ந்த சினிமா விருது - தாதா சாகிப் பால்கே விருது
• மிக உயர்ந்த பத்திரிகையாளர் விருது - பி.டி.கோயங்கா விருது
• மிக உயர்ந்த பால்வள விருது - கோபால் ரத்னா விருது
• மிக உயர்ந்த மிகச் சிறந்த திரைப்பட இயக்குநர் விருது - இந்திரா காந்தி விருது
• மிக உயர்ந்த மிகச் சிறந்த திரைப்பட நடிகர் விருது - பாரத்
• மிக உயர்ந்த மிகச் சிறந்த திரைப்பட நடிகை விருது - ஊர்வசி
• மிக உயர்ந்த மிகச் சிறந்த திரைப்பட விருது - தங்கத் தாமரை விருது
• மிக உயர்ந்த மிகச் சிறந்த விளையாட்டு வீரர் விருது - ராஜீவ்காந்தி கேல்ரத்னா விருது
• மிக உயர்ந்த விளையாட்டு வீரர் விருது - அர்ஜுனா விருது
• மிக உயர்ந்த விளையாட்டுப் பயிற்சியாளர் விருது - துரோணாச்சார்யர் விருது
• மிக உயர்ந்த வீரதீர விருது - மஹாவீர் சக்ரா
• மிக உயர்ந்த வேளாண்மை விருது -க்ருஷி பண்டிட் விருது

Comments

Post a Comment