வரலாறு | முக்கிய ஆண்டுகள் ,

 • 1857 - இந்தியபெருங்கலகம்.
 • 1858 - விக்டோரியா பேரரறிக்கை
 • 1878 - நாட்டுமொழி செய்தித்தாள்ச் சட்டம்.
 • 1885 - இந்திய தேசியக் காங்கிரஸ் தோற்றம்.
 • 1892 - இந்திய கவுன்சில்ச் சட்டம்.
 • 1905 – வங்காளப் பிரிவினை
 • 1906 – முஸ்லீம் லீக் தோற்றம்
 • 1909 - மிண்டோ மார்ச் சட்டம்
 • 1914 – முதல் உலகப்போரின் துவக்கம்
 • 1916 - லக்னோ ஒப்பந்தம்
 • 1918 – முதல் உலகப்போரின் முடிவு
 • 1919 – ரௌலட் சட்டம்/ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை
 • 1920 – ஒத்துழையாமை இயக்கம்
 • 1920 – கிலாபத் இயக்கம்
 • 1922 – சௌரி சௌரா இயக்கம்
 • 1930 – தண்டி யாத்திரை
 • 1927 – சைமன் குழு வருகை
 • 1923 – சுயராஜ்ஜியக் கட்சியின் தோற்றம்
 • 1930 - முதல் வட்டமேசை மாநாடு
 • 1931 - இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு
 • 1932 - மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாடு
 • 1935 - இந்திய அரசு சட்டம்
 • 1939 - இரண்டாம் உலகப்போரின் தொடக்கம்
 • 1940 - ஆகஸ்டு நன்கொடை
 • 1942 – வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம்
 • 1945 - இரண்டாம் உலகப்போர் முடிவு
 • 1946 - இடைக்கால அரசு அமைப்பு
 • 1947 - இந்தியா சுதந்திரம் அடைதல்
 • 1950 - இந்தியா குடியரசு ஆகுதல்
 • 1955 - பாண்டுங் மாநாடு
 • 1965 - முதல் இந்திய பாகிஸ்தான் போர்
 • 1984 - இந்திராகாந்தி படுகொலை
 • 1999 - கார்கில் போர்.

Comments