Tuesday, 12 March 2013

தமிழக மக்கள் தொகை 2011

மக்கள் தொகை அதிகமுள்ள மாவட்டம்-சென்னை-(46,81,087)

மக்கள் தொகை குறைவான மாவட்டம்-பெரம்பலூர்-(5,64,511

மக்கள் தொகை நெருக்கம் அதிகமுள்ள மாவட்டம்-சென்னை-(26,903)

மக்கள் தொகை நெருக்கம் குறைவான மாவட்டம்-நீலகிரி-(288)

மக்கள் தொகை அதிக வளர்ச்சி வீதம்-காஞ்சிபுரம்-(38.7%)

மக்கள் தொகை குறைந்த வளர்ச்சி வீதம்-நீலகிரி-(-3.6%)

எழுத்தறிவு அதிகமுள்ள மாவட்டம்-கன்னியாகுமரி-(92.1%)

எழுத்தறிவு குறைவாக உள்ள மாவட்டம்-தருமபுரி-(72.0%)

பெண்கள் எழுத்தறிவு அதிகமுள மாவட்டம்-கன்னியாகுமரி-(90.5%)

பெண்கள் எழுத்தறிவு குறைவாக உள்ள மாவட்டம்-தருமபுரி-(60.05)

பாலின விகிதம் அதிகமுள்ள மாவட்டம்-நீலகிரி-(1041)

பாலின விகிதம் குறைவாக உள்ள மாவட்டம்-தருமபுரி-(946)

இந்திய மக்கள் தொகையில் தமிழகம் 7 வது இடத்தை வகிக்கிறது. 

தமிழக மக்கள் தொகை-7,21,38,958 

ஆண்கள்-3,61,58,871 

பெண்கள்-3,59,80,087 

பத்தாண்டு வளர்ச்சி விகிதம்-15.60 

மக்கள் நெருக்கம்-555 

பாலின விகிதம்-995 

எழுத்தறிவு பெற்றவர்-5,24,13,116 

ஆண்கள்-2,83,14,595 

பெண்கள்-2,40,98,521 

எழுத்தறிவு வீதம்-80.33 

ஆண்கள்-86.81 

பெண்கள்-73.86

5 comments:

அரசு பள்ளியில் படித்து நீட் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களை அள்ளிய தங்கம்

CLASS 10 (10TH STANDARD / SSLC) STUDY MATERIALS DOWNLOAD. (NEW SYLLABUS FOR MARCH 2020).  | CLICK HERE CLASS 10 (10TH STANDARD / SSLC) STUDY...