Tuesday, 26 February 2013

TRB AND TET EDUCATION | TET PAPER I AND II - குழந்தை மேம்பாடும், கற்பித்தல் முறைகளும் | Child Development and Pedagogy 001-200 - QUESTIONS.

S.NOQUESTIONSANSWERS
1ஹெருஸ்டிக் முறை _______ கற்றலை வலியுறுத்துகிறது.செய்து
2ஹெப்(Hubb)பினுடைய கொள்கை எதனுடன் தொடர்புடையது -கவனம்
3ஹிலி என்பவர் 1909ஆம் ஆண்டு நிறுவிய குழந்தைகள் உள நல மருத்துவ விடுதி எங்கு அமைந்துள்ளதுசிக்காகோ
4ஹல்ஸ் என்பவரது கற்றல் கொள்கையினை குறிக்கும் சூத்திரம் யாதுSER = DXSHR x K - I
5ஸ்டெர்ன் என்பவரின் வரையறைப்படிநுண்ணறிவு ஈவு =மன வயது X 100கால வயது
6ஸ்கீமா எனப்படுவதுமுந்தைய அறிவு
7ஜெர்மனியிலுள்ள லீட்சிக் என்ற இடத்தில் முதல் ஆய்வுக் கூடத்தை நிறுவியவர் -வில்லியம் வுண்ட்
8ஜெ. எச்.பெஸ்டாலஜி  என்ற நூலை எழுதியவர் - "லியோனார்டும் கெர்டரூடும்"
9ஜான்டூயி கொள்கை - பயனளவைக் கொள்கை
10வேக்ஸ்லர் என்பவர் உருவாக்கிய நுண்ணறிவுச் சோதனை எதனைக்கணக்கிடப் பயன்படுகிறது - விலக்கல்
11வெகுநாட்களாக நமது நினைவில் இருப்பவை -பல்புலன் வழிக்கற்றல்.
12வெக்ஸ்லர் பெல்லீவு எனும் நுண்ணறிவு அளவுகோல் எந்த வயதினரின் நுண்ணறிவினை அளக்கப் பயன்படும் -60
13விஸ்வபாரதி என்பது ஒரு -பல்கலைக்கழகம்
14விளங்காமல் ஒன்றைப் படிப்பது அதனை நினைவில் நிறுத்திக்கொள்வது -நெட்டுரு நினைவு (Rote memory or Blind memory)
15விரிசிந்தனை இவர்களுடைய தன்மையாகும்படைக்கும் திறனுடைய மனிதர்கள்
16விடலைப் பருவத்திற்குத் தேவைப்படுவது -வாழ்க்கை குறிக்கோள் வழிக்காட்டல்
17விஞ்ஞானி அப்துல் கலாம் அவர்களின் பள்ளி ஆசிரியர் - திரு அய்யாதுரை சாலமன்
18வாழ்க்கையில் சிறப்பான வெற்றி பெற நுண்ணறிவு உடன்மனவெழுச்சி முதிர்ச்சி தேவை
19வாழ்க்கையில் சிற்ப்பாக வெற்றி பெறுவதற்கு உதவும் உளவியல் காரணி எது? -நுண்ணறிவு.
20வாழ்க்கைச் சம்பவத்துணுக்கு முறை எந்த முறையுடன் அதிகத் தொடர்புடையது -உற்றுநோக்கல் முறை.
21வாழ்க்கைச் சம்பவத் துணுக்கு முறை எந்த முறையுடன் அதிக தொடர்புடையது? - உற்று நோக்கல் முறை.
22வால்டாரப் பள்ளியை தோற்றுவித்தவர் - ருடால்ப் ஸ்டெனர்
23வார்த்தைகளுக்கு முன்பே பொருள் என்ற கருத்தினை உடையவர் -பெஸ்டாலஜி
24வாய், நாக்கு, தொண்டை இவைகளில் அசைவுகள் ஏற்படுத்துவதுபேசுதல்
25வாக்கெடுப்பு எந்த உளவியல் முறையின் ஒர் வகைவினாவரிசை முறை
26வளர்ச்சியும் மாற்றமும் எனும் கொள்கைக்கு தொடர்பு இல்லாதது எது -நேர்கோட்டு முறை
27வளர்ச்சி ஹார்மோன் அளவுக்கு அதிகமாக பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் சுரக்கும்போது…… ஏற்படுகிறதுஅசாதாரண உடல் வளர்ச்சி
28வளர்ச்சி ஆளுமைக் கொள்கை -சிக்மண்ட் பிராய்டு,  ஆட்லர்,  யூங்
29வளமளிக்கும் திட்டம் யாருக்காக அறிமுகப்பட்டது -கற்றலில் பின்தங்கிய சிறுவர்களுக்காக.
30வழிகாட்டுதலின் நோக்கங்களை எடுத்துரைத்தவர் -ஆன்டர்சன்
31வலிவூட்டல் என்பது ஒரு -தூண்டுகோல்
32வருத்தம், மகிழ்ச்சி, ஆச்சர்யம், பயம் போன்றவை…...மனவெழுச்சிகள்அடிப்படை  
33வரிசை முறைப்படி உள்ள எண்களின் பெருக்கல் முறையை மேம்படுத்தியவர் -பிஷ்ஷர்
34வயதுக்கேற்ற முறையில் நுண்ணறிவுச் சோதனையை அமைத்தவர்பினே – சைமன்
35வயது வந்தோருக்கான நுண்ணறிவு அளவுகோல் பற்றி கூறியவர்-?ஸ்கின்னர்
36வயது வந்தோர் கல்வித்திட்டம் என்பது - 15 வயது முதல் 35 வயதுவரை
37வயதின் அடிப்படையில் பல்வேறு படிநிலைகள் அமைவது -ஒழுக்க வளர்ச்சி.
38வடிவமைப்புக் கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் -டிட்ச்னர் (Edward Bradford Titchener)
39வகைப்பாடு ஆளுமை கொள்கை -ஹிப்போக்ரைட்ஸ், கிரெட்சுமர், ஷெல்டன்.
40வகைப்பாடு - அடிப்படைக் கூறு ஆளுமைக் கொள்கை -ஐசன்க்(H.J.Eysenck)
41வகுப்பில் மாணவர்களின் நடத்தைகளை அறிந்து கொள்ள நம்பகமான முறை -உற்று நோக்கல் முறை
42வகுப்பில் ஒழுங்கை நிலைநிறுத்த ஆசிரியர் கையாளுவதற்குரிய சிறந்த வழிதகுந்த துணைக் கருவிகளை ஏற்ற இடங்களில் பயன்படுத்துதல்
43வகுப்பறையில் கற்றல் சிறக்க செளிணிய வேண்டியது?அனுபவம் அளிக்கும் செயல்மூலம் கற்பித்தல்
44வகுப்பறையில் ஆசிரியரால் மேற்கொள்ளப்படும் எச்செயல் மாணவர்களோடு மிகவும் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எனக் கருதுகிறீர்கள்?வினா கேட்கப்படும் மாணவன் அருகில் சென்று வினாக்கள் கேட்பது
45வகுப்பறையில் ஆசிரியரது பொதுவான நடத்தை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்?அன்பாக இருப்பது
46வகுப்பறையில் ஆசிரியர்பாரபட்சமின்றி நடந்து கொள்ள வேண்டும்
47வகுப்பறை பெரும்பாலும் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்மகிழ்ச்சியாக  
48லாகஸ் என்பது -ஆராய்தலைக் குறிக்கும் சொல்.
49ரோஸாக்கின் மைத்தடச்சோதனையில் உள்ளடங்கியது -10 கார்ட்ஸ்
50ரூஸோ பிறந்த நாஅடு - ஜெனீவா
51ரூஸோ அவர்களால் எழுதப்பட்ட எமிலி புத்தகத்தின் ஒரு பாத்திரம்சோபி
52ராபர்ட் காக்னே என்பவரது கூற்றுப்படி கற்றல் என்பது ............படிநிலைகளை கொண்டது8
53ரஸ்ஸல் பயன்படுத்திய முறை -தொகுப்பாய்வு முறை
54யு.பி.இ என்பது -அனைவருக்கும் தொடக்க கல்வி
55மோரன்ஸ்களுக்கான நுண்ணறிவு ஈவு -50 -69
56மொழியில்லா சோதனை …………...….... வகை சோதனையைச் சாரும்ஆக்கச் சிந்தனை
57மொழியில்லா சோதனை -ஆக்கச் சிந்தனை வகை
58மொழிசார் மனவியல் என்ற சொல்லை முதலில் பரப்பியவர்கள் -ஆஸ்குட், செபியோக்
59மொழி வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான திறன்களை வரிசைப்படுத்துககேட்டல், பேசுதல், படித்தல், எழுதுதல்
60மொழி வளர்ச்சி மாறுபாட்டில் தொடக்க காலங்களில் குழந்தைகளின் பங்கேற்பு எது?குடும்ப நிலை பங்கேற்கிறது, சுற்றுச்சூழல் பங்களிக்கிறது, மரபு நிலை பங்கேற்கிறது
61மைத்தடம் சோதனையைப் பயன்படுத்தி அறிவது -ஆளுமையை
62மைத்தடச் சோதனை -ஹெர்மான் ரோர்சாக்
63மேலோங்கிய மனநிலை என்பதுமன எழுச்சி
64மேலாண்மை பற்றி கூறுபவர்- ஆல்பர்ஸ்
65மேதைகளின் நுண்ணறிவு ஈவு -140க்கு மேல்
66மேதைகள் மேதைகளிடமிருந்து தான் உருவாகின்றனர் என்பதை ஆய்வு செய்தவர்கால்டன்
67மூன்று வயதில் பெண் குழந்தைக்கு நாடித்துடிப்பு -90
68மூன்று வயதில் ஆண் குழந்தைக்கு நாடித் துடிப்பு -95
69மூன்றாவது அலை எழுதியவர் -ஆல்வின் டாப்ளர்
70மூளையில் ஏற்படும் நினைவிற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இயங்கும் வேதிப்பொருள்ஆர்.என்.ஏ.
71முன்னோக்குத் தடையை ஆராய்ந்தவர்- ஆசபல், அண்டர்வுட்
72முன்னேற்றப்பள்ளி இவரால் துவங்கப்பட்டது -ஏ எஸ் நீல்
73முன்பருவக் கல்வியுடன் தொடர்பியல்லாதவர்ஜான்டூயி
74முழுமைக்காட்சிக் கோட்பாடு - கெஸ்டால்ட் Gestalt.  இது ஒரு ஜெர்மன் சொல் உளவியல் அறிஞர் பெயர் அல்ல.கெஸ்டால்ட் Gestalt.
75முழுமைக்காட்சி கோட்பாடு என்ற புதிய கொள்கை எப்பொழுது உதயமாயிற்று-?1917
76முயன்று தவறிக் கற்றலில் தார்ண்டைக் பயன்படுத்திய பிராணிபூனை
77முயன்று தவறிக் கற்றலில் தார்ண்டைக் பயன்படுத்திய பிராணிபூனை
78முயன்று தவறிக் கற்றல் கோட்பாடுதார்ண்டைக்
79முதிர்ச்சியடைந்த ஒருவனின் கவனம்7
80முதிர்ச்சி அடைந்த ஒருவரின் கவன் வீச்சு -6-7 ஆக இருக்கும்.
81முதன்மைக் கற்றல் விதிகள் -தார்ண்டைக்
82முதன்முதலில் ஆர்வத்தின் நிலை எனும் தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் -மெக்லிலாண்டு
83முதல் உளவியல் ஆயாவகத்தை உருவாக்கியவர் -வல்கம் வுண்ட் Wilhelm Wundt
84முடியரசுக் கொள்கை என அழைக்கப்படுவது எது -ஒற்றைக் காரணி நுண்ணறிவுக் கோட்பாடு.
85முட்டாள்கள் - நுண்ணறிவு ஈவு0-20
86மீத்திறன் மாணவர்களிடம் காணப்படும் திறன் -ஆக்கத்திறன்
87மிதக்கும் பல்கலைக்கழகம் சென்னை துறைமுகத்திற்கு வந்த ஆண்டு -1978
88மிகை நிலை மனம் என்ற நிலை எந்த வயதினருக்கு ஏற்படுகிறது3-6
89மாஸ்லோவின் படிநிலைத் தேவைகள்7
90மாஸ்லோவின் ஊக்குவித்தல் கோட்பாட்டில் அடித்தளமாக அமைவது -உயிர்வாழ் அடிப்படை தேவைகள்
91மாஸ்லோவின் தேவைகள் படி நிலைகளுள் முதல்படி எதைக் குறிக்கும்அடிப்படைத் தேவைகள்
92மானிட உளவியல் Humanistic Psychology -கார்ல் ரோஜர்ஸ்,  மாஸ்கோ
93மாமல்லபுரம் கடற்கரைக் கோவிலை அமைத்தவர் -இராசசிம்மன்
94மாணவனின் முழு வளர்ச்சிக்கு பொறுப்பு ஏற்பதுஆசிரியர்
95மாணவரின் சமூகப் பண்பு வளர்ச்சிக்கு உதவுவதுகுடும்பம், ஆசிரியர், ஒப்பார் மற்றும் பள்ளி
96மாணவர்களை ஒப்பார் குழு செயல்களில் ஈடுபட செய்வதன் மூலம்ஒத்துழைப்பு, சகிப்புத்தன்மை மற்றும் விட்டுக்கொடுத்தல் பண்புகள் வளரும்
97மாணவர்களின் நுண்ணறிவு, ஆக்கத்திறன் போன்றவை -உள்ளார்ந்த ஆற்றல்கள்.
98மாணவர்களின் சமூகப் பண்புகளை வளர்ப்பதற்கு உதவுவன -அறிவு வளர்ச்சி, ஒழுக்க வளர்ச்சி, அறிவியல் வளர்ச்சி.
99மாணவர்களின் கற்றல் அடைவுகளை அறிந்துகொள்ள நம்பகமான முறை -மதிப்பீட்டு முறை
100மாணவர்களின் கற்ரல் அடைவுகளை அறிந்துகொள்ள நம்பகமான முறை -தேர்ச்சி முறை
101மாணவர்களிடம் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கும் செயல்கள்பள்ளிப் பாடல்கள், விளையாட்டுகள், உல்லாச பிரயாணம்
102மாணவர்களிடம் உணர்வு சமநிலையை தோற்றுவிக்காத காரணிஅதிக கட்டுப்பாடு விதிக்கும் பெற்றோர்
103மாணவர்கள் கற்கும் வேகத்திற்கு வழங்கப்படும் நூல்கள்நிரல் வழிக் கற்றல் நூல்கள்.
104மாண்டிசோரி முறையில் வழங்கப்படும் தண்டனை -தனிமைப் படுத்துதல்
105மாண்டிசோரி 1907 ஜனவரி 6ல் துவக்கிய பள்ளியின் பெயர் -குழந்தை வீடு
106மனிதனின் வளர்ச்சியையும், நடத்தையும் நிர்ணயிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதுமரபுநிலையும், சூழ்நிலையும்
107மனிதனின் வளர்ச்சியை எத்தனை பருவங்களாக பிரிக்கலாம் -8
108மனிதனின் முதல் செய்தல் -ஆராய்ச்சி
109மனிதனின் புலன் உறுப்புகள்அறிவின் வாயில்கள்
110மனிதனின் சாராசரி கவன வீச்சு4 – 6
111மனிதனின் அறிவு வாயில்கள் எனப்படுபவைபுலன் உறுப்புகள்
112மனிதன் சிந்தனை செய்வதன் வாயிலாக பல வாழ்வியல் உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று கூறுவது -தர்க்கவியல்
113மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு என்று கூறியவர்அரிஸ்சாட்டில்
114மனிதர்கள் தங்களின் சூழ்நிலைக்கேற்ப ஏற்படுத்திக் கொண்ட பொருத்தப்பாடு, நிலையான பழக்கங்கள் இவற்றின் ஒருங்கிணைப்பே என்று கூறியவர் -கெம்ப்
115மனித நடத்தையை அளந்தறிய பயன்படும் உளவியல் முறைகளில் பிறரால் சரிபார்க்க முடியாத முறை -அகநோக்கு முறை
116மனித நடத்தை பற்றிய உளவியல்,கல்வி மூலம் மனித நடத்தையை மாற்றியமைப்பது,கல்வியின் மூலம் உளவியல் தன்மையை வெளிப்படுத்துதல்கல்வி உளவியல்
117மனித உரிமை தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் -டிசம்பர் 10
118மனவெழுச்சி எழுவதற்கான காரணம் என்னமனவெழுச்சி நீட்சி
119மனம் அறிவுசார் இயக்கம் உடையது என்று கூறியவர்பியாஜே
120மனப்போராட்டங்களின் வகைகள்3
121மனப்பாண்மை அளவிடும் முறையை உருவாக்கியவர்கள் -தர்ஸ்டன், லிக்கர்ட்
122மனநோயை ஹிப்னாடிசம் மூலம் குணப்படுத்தலாம் என்றவர்ஃபிராய்டு
123மனநிறைவு பெறுதல், மனவெழுசி, முதிர்ச்சி பெறுதல், சூழலுடன் பொருத்தம்பாடு செய்தல் போன்றவை.உளவியலின் அடிப்படையில் மன நலம்
124மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் தரும் என்று கூறியவர் -திருவள்ளுவர்.
125மனநலம் என்பது மனநிறைவு, மனவெழுச்சி, முதிர்ச்சி, பொருத்தப்பாடு எனக் கூறுபவர்கள் -உளவியலறிஞர்கள்.
126மனநலம் என்பது ஒருவனது ஆளுமையின் நிறைவான இசைவான செயற்பாட்டை குறிப்பது என்று கூறியவர் -ஹேட்பீல்டு
127மனச் செயல்களினால் ஏற்படும் மாற்றம்அறிவுத்திறன் வளர்ச்சி.
128மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த கற்றுக் கொள்ளும் பருவம் -குமரப்பருவம்
129மன உணர்வுகள் மேலோங்கி நிற்கும் நிலைமனவெழுச்சி
130மன உணர்வுகள் மேலோங்கிய நிலைக்கு என்ன பெயர்மனவெழுச்சி
131மறைமுக அறிவுரைப் பகர்தல்(நெறி சாரா அறிவுரைப் பகர்தல் - கார்ல் ரோஜர்ஸ் (Carl .R. Rogers)
132மறதி வளைவு பரிசோதனையை அளித்தவர்எபிங்காஸ்
133மறத்தல் சோதனை -எபிங்காஸ் - H.Ebbinhaus
134மறத்தல் சோதனை -எபிங்காஸ்
135மறத்தல் கோட்பாடு -பார்ட்லட்
136மழலைப் பேச்சு எந்த வயது வரை இருக்கும் - 4-5 வயதுவரை
137மருத்துவ உளவியல் முறைகள் -மெஸ்மர்
138மரபுநிலையில் முழு ஒற்றுமையுள்ளவர்கள்ஒரு கரு இரட்டையர்
139மரபுக்கு மற்றொரு பெயர் -இயற்கை
140மரபின் முக்கியத்துவம் பற்றிய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டவர் யார? -கால்டன்.
141மரபின் தாக்கம் எப்போது தெரிகிறது -பிறப்பின்போது.
142மரண உள்ளுணர்வு என்று அழைக்கப்படுவது -தான டோஸ்
143மதிப்புக் கல்வியின் ஒரு கருவி -சமூகவியல்
144மதிப்புக் கல்வியின் ஒரு கருவி -சமூகவியல்
145பொறாமையில் காணப்படும் மனவெழுச்சிஅச்சமும் சினமும்
146பொறாமை குணம் குழந்தைகளுக்கு எந்த வயதில் உண்டாகின்றது.2 வயதிற்கு மேல்
147பொருள் புரியாமல் கற்பது என்பதுமறதியை உண்டாக்கும்
148பொய் சொல்வது ஒருவனது -தற்காப்பு கலை
149பொது நிலை அறிவுரைப் பகர்தல் முறையை பிரபலப்படுத்தியவர்F.C.தார்ன்
150பேதையர் - நுண்ணறிவு ஈவு50 - 70
151பேட்டி முறை அளவிடுவது ஒருவரது -ஆளுமையை
152பொருளறிவோடு இணைத்தறிச் சோதனை -முர்ரே - மார்கன்.
153பொதுமைப் படுத்துதல் கோட்பாடு -ஜட்
154பொதுமைக் கருத்து என்பதின் பொருள் என்ன -புத்தகம்.
155பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் குழந்தைகளுக்கு முன் உதாரணமாகத் திகழ்வது -பின்பற்றிக் கற்றல்
156பெர்சனோ என்பதன் பொருள் -முகமூடி உடையவர்.
157புறமுகர் எனப்படுபவர் -விரிசிந்தனை
158புறத்தேற்று நுண்முறை என்பது - ஊடுகதிர் நிழற்படம் மூலம்
159புள்ளியியலின் தந்தை - சர் ரொனால்டு ஏ பிஸ்ஸர்
160புள்ளியியல் அடிப்படையில் தனிநபர் வேறுபாடுகளை அளவிட்டவர்சர் பிரான்சிஸ் கால்டன்.
161புலன்காட்சிவழி முதலில் தோற்றுவித்த ஒருபொருள் அன்றியே அப்பொருள் பற்றிய உணர்தலை ....... என்கிறோம்.மனபிம்பம்
162புலன்காட்சியை முறைப்படுத்தும் நியதிகள் எத்தனைஐந்து
163புலன்களின்றும் மறைக்கப்பட்டவை, மறக்கப்படுகின்றன. பிறந்து 10 மாதங்கள் சென்றபின் -பொருள்களின் நிலைத்தனமை பற்றி குழந்தை அறிகிறது.
164புலன் பயிற்சிக் கல்வி முறையை புகுத்தியவர்மாண்டிசோரி
165புலன் காட்சிகள் அடிப்படைகவனம்
166புலன் உணர்வும், பொருளை அறிதலும் சேர்ந்து உருவானதுபுலன் காட்சி
167புலன் உணர்வும் பொருளை அறிதலும் சேர்ந்து உருவானது -புலன் காட்சி
168புலன் இயக்க நிலையின் வயதுபிறப்பு முதல் 2 வயது வரை
169புரொஜெக்ட் முறையை ஆதரித்தவர் -ஜான்டூயி
170புரூஸ் டக்மானின் ஆசிரியர் தர அளவு கோலினைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எப்பண்பினை ஆசிரியரிடம் அளவீடு செய்யலாம்ஆசிரியரின் நடத்தை மற்றும் ஆக்கப்பண்பு,ஆசிரியரின் பரிவு மற்றும் ஏற்பு,ஆசிரியரின் இயங்கும் பண்பு மற்றும் நடத்தை
171புருனரின் பொதுமைக் கருத்து உருவாகும் படிநிலைக் கோட்பாட்டு நிலைகள் எத்தனை -மூன்று நிலைகள்.
172புதுமையான சொற்களை எழுதும் பயிற்சி பற்றி குறிப்பிட்டவர் - மால்ட்ஸ் மேன்
173புகழ்பெற்ற அமலா, கமலா சகோதரிகளின் ஆய்வு எதை வலியுறுத்துகின்றதுசூழ்நிலை
174பின்னோக்குத்தடையை ஆராய்ந்தவர் - முல்லர், பில்சக்கர்
175பின்னர் கற்ற பொருட்களால் முன் கற்றவை பாதிக்கப்படுவது -பின்னோக்குத் தடை
176பின் வருவனவற்றுள் எது மகிழ்ச்சி தரும் செயல்பாடு?கலைநிகழ்ச்சிஉல்லாச பயணம்பள்ளி விழாக்கள்
177பின் குழந்தைப் பருவம் அல்லது பள்ளிப் பருவம் எந்த வயதில் தொடங்குகின்றதுஇ. 4 வயது
178பிறவிலேயே தோன்றும் மனவெழுச்சி -அச்சம்.
179பிறரைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளப் பயன்படும் உளவியல் முறை - அகநோக்கு முறை.
180பிறருடைய கவிதைத் திறனை ரசிப்பதுபின்பற்றல் கற்பனை
181பிறருக்கு உதவி செய்யும் மனப்பான்மையை …….. எனலாம்தர்ம சிந்தனை
182பிறப்பிலிருந்து முதுமை வரைக்கும் ஒருவரது கற்றல் அனுபவங்களை விவரிப்பதுதான் கல்வி உளவியல் என்று கூறியவர்ஏ.குரோ, சி.டி.குரோ
183பிறந்து ஒரு வயதான குழந்தை தான் வேறு தன்னை சுற்றியுள்ளவர்கள் வேறு என்று அறிந்துகொள்ளும்சரி 
184பிறந்ததிலிருந்து இரண்டு வாரம் முடிய உள்ள பருவம்சிசுப் பருவம்
185பிறந்த  குழந்தையின் மனவெழுச்சி வளர்ச்சி எதனுடன் அதிகம் தொடப்புடையதுஉடல் தேவை
186பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்கை எவ்வுளவு -144
187பிறந்த குழந்தையின் நியூரான்களில் மையலின் ஷீத் எப்படி இருக்கும்?இருப்பதில்லை, வளர வளர இருக்கும்
188பிறந்த ஆண் குழந்தைக்கு நாடித்துடிப்பு எண்ணிக்கை எவ்வுளவு -130
189பிறக்கும் போதிலிருந்து காணப்படும் மனவெழுச்சிஅச்சம்  
190பிறக்கும் குழந்தை பெற்றோர்களை ஒத்திருக்கும்ஒத்திருக்கும் விதி
191பிராய்டு எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் -ஆஸ்திரியா
192பிராட்பென்ட் என்பவரது கோட்பாடுதற்காலச் செய்திக் கோட்பாடுகள்
193பிரயாஜெயின் ( (பியாஜே)) கோட்பாடு குழந்தைகளின் -அறிவு வளர்ச்சி பற்றியது
194பியாஜேயின் கோட்பாடு குழந்தைகளின்அறிவு வளர்ச்சி பற்றியது
195பியாஜேயின் கோட்பாடுகுழந்தைகளின் மன வளர்ச்சி பற்றியது.
196பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சியின் மூன்றாம் நிலை .......கண்கூடாக பார்ப்பதை வைத்துச் சிந்தித்து செயல்படும் நிலை
197பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சியில் தொட்டு உணரும் பருவம் எனப்படுவதுபிறப்பிலிருந்து 18 மாதம் வரை
198பியாஜேயின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சிக் கோட்பாட்டினை எந்த உளவியல் அறிஞரின் அறிதல் திறன் வளர்ச்சி கோட்பாட்டுடன் ஒப்பிடலாம் -பூரூணர்
199பியாஜேயின் "ஒருவருடைய அறிவுசார்" என்ற சொல் கீழ்க்கண்ட ஒன்றை குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறதுஸ்கீமா
200பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் மூன்றாம் நிலைபருப்பொருள் சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 7 – 11)
201பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் முதல் நிலைபுலன் இயக்க சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 0 – 2)
202பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் நான்காம் நிலைமுறையான சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 11க்கு மேல்)
203பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சியின் இரண்டாம் நிலைமுற் சிந்தனை வளர்ச்சி (வயது 2 – 7)
204பியாஜே குறிப்பிடும் குழந்தைகளின் அறிதிறன் வளர்ச்சி நிலைகள்4

2 comments:

  1. thank u so much sir. please send me some important questions- maths. my email id is lisajeyaraj@gmail.com.. pls sir..

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

அரசு பள்ளியில் படித்து நீட் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களை அள்ளிய தங்கம்

CLASS 10 (10TH STANDARD / SSLC) STUDY MATERIALS DOWNLOAD. (NEW SYLLABUS FOR MARCH 2020).  | CLICK HERE CLASS 10 (10TH STANDARD / SSLC) STUDY...