Wednesday, 27 February 2013

தமிழ் | வினா விடைகள்-கலிப்பா

* தொல்காப்பியம் அமைந்துள்ள "பா" வகை - கலிப்பா

* ஐந்திணை எழுபதின் ஆசிரியர் - மூவாதியார்

* சிவபெருமானால் அம்மையே என்று அழைக்கப்பட்டவர் - காரைக்கால் அம்மையார்

* தமிழின் தொடர் அமைப்பு எந்த அடிப்படையில் அமையும் - செயப்படுபொருள் - எழுவாய் - பயனிலை

* யசோதர காவியத்தின் ஆசிரியர் - வெண்ணாவலுடையார்


* உள்ளத்துணர்வுகளின் வெளிப்பாட்டை விளக்குவது - மெய்ப்பாட்டியல்

* "இலக்கியம் வாழ்வின் கண்ணாடி என்றும் காலத்தைக் காட்டும் கண்ணாடி என்றும்" எதனைக் கூறுவர் - சங்க இலக்கியம்.

* 99 வகை மலர்களின் வருணை அமைந்து வரும் பாடல் - மலைபடும்கடாம்

* பதினெண் கீழ்க்கணக்கில் உள்ள அறநூல்களின் எண்ணிக்கை - 11

* "முடி பொருள் தொடர்நிலைச் செய்யுள்" என்று அழைக்கப்படுவது - சீவக சிந்தாமணி

* வேளாண் வேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் - நாலடியார்

* உத்திரவேதம் என அழைக்கப்படும் நூல் - திருக்குறள்

* திருக்குறளில் தனமனிதனது வாழ்வின் மேன்மையைக் குறிக்கும் பகுதி - அறத்துப்பால்

* காலந்தோறும் தமிழ் சங்க காலத் தமிழ், பல்லவர் காலத் தமிழ் என வழங்கப்படுகிறது.

* மூவேந்தர்களின் சங்கம் வைத்துத் தமிழ் வளர்த்தோர் - பாண்டியர்

* தொல்காப்பியம் பொருளாதிகாரம் எதற்கு இலக்கணம் கூறுகிறது - அகத்திணை, புறத்திணை.

* தொல்காப்பியம் - முழுமையாகக் கிடைத்த எழுத்து சொல்பொருள் நூல்.

* தினையியல், களவியல், கற்பியல் பொருளியல் ஆகிய நான்கும் உரைப்பது - அகப்பொருள்.

* பூதத்தாழ்வார் பிறந்த இடம் - காஞ்சிபுரம்

* நம்மாழ்வாரின் சீடராகக் கருதப்படுபவர் - திருப்புளி ஆழ்வார்.

* சுந்தரர் பிறந்த ஊர் - திருமுனைப்பாடி

* சுந்தரரின் இயற்பெயர் - நம்பி ஆரூரர்

* "வையம் தகளியாக, வார்கடலே நெய்யாக" என்று முதல் திருவந்தாதியைப் பாடியவர் - பொய்கையாழ்வார்.

* தமிழ்மாறன் என்று அழைக்கப்படுபவர் - நம்மாழ்வார்

* புறப்பொருளுக்கு இலக்கணம் உரைக்கும் நூல் - புறப்பொருள் வெண்பாமாலை

* மூன்று சீர்களாய் அமைவது - நேரிசை ஆசிரியப்பா

* ஈற்றயலடி முச்சீராய் வருவது - நேரிசை ஆசிரியப்பா

* மூன்று சீர்களாய் அமைவது - நெடிலடி

* சார்பெழுத்துக்களின் வகைகள் - ஐந்து

* தமிழில் வேர்ச்சொல் ஆராய்ச்சியில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர் - தேவநேயப் பாவாணர்

* இடைச்சங்கத்தின் கால எல்லை - 3700 ஆண்டுகள்

* இடைச்சங்கம் இருந்த இடம் - கபாடபுரம்

* அறிவுடை நம்பியைப் பாடியவர் - பிசிராந்ததையார் பாண்டியன

* தலைமுடி நரைக்காததற்கு விளக்கம் தந்தவர் - பிசிராந்தையார்

* சோழ மன்னனின் உள்ளம் கவர்ந்த நண்பர் - பிசிராந்ததையார்

* காரைக்கால் அம்மையார் அந்தாதித் தொடையில் பாடியுள்ள பாடல்கள் - அற்புதத் திருவந்தாதி, திருவிரட்டை மணி மாலை

* காரைக்கால் அம்மையாரின் பாடல்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ள திருமுறை - பதினோராம் திருமுறை

* மணிமேகலையின் அமுதசுரபியில் முதன் முதலில் சோறிட்டவர் - ஆதிரை

* மணிமேகலையில் உள்ள காதைகள் - 30 காதைகள்

* மணிமேகலைக்கு உதவிய பெளத்தமதத் துறவி - அறவண அடிகள்

* மணிமேகலை நூல் அமைந்துள்ள பா - அகவற்பா

* மணிமேகலை பெரிதும் வலியுறுத்துவது - பசிப்பிணி நீக்கம்

* தென்னவன் பிரமராயன் என்ற விருது பெற்ற நாயன்மார் - மாணிக்கவாசகர்

* திருத்தொண்டத் தொகையை எழுதியவர் - மாணிக்கவாசகர்

* சமுதாய சீர்திருத்தங்களைக் கூறிய காப்பியம் (பரத்தை ஒழிப்பு, மது ஒழிப்பு, நிறை ஒழிப்பு, சாதி ஒழிப்பு) - மணிமேகலை

* சீவகன் ஆட்சி எய்திய சிறப்புப் பற்றிக் கூறும் இலம்பகம் - நாமகள் இலம்பகம்

* வளையாபதி எந்தச் சமயத்தைச் சார்ந்த நூல் - சமண சமயம்

* தருமசேனர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் - அப்பர்

* "வடமேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறு நல்லுலகம்" எனத் தமிழ்நாட்டின் எல்லையைக் குறிப்பிடுபவர் - பனம்பாரனார்

* "கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் காலத்தே, வானொடு முன்தோன்றி மூத்தகுடி" எனும் தொடர் அமைந்துள்ள பாடல் - புறப்பொருள் வெண்பாமாலை

* "இவள் என்று பிறந்தவள்" என்றறியாத இயல்பினலாம் எங்கள்தாய்" என்று தமிழின் தொன்மையைக் குறிப்பவர் - பாரதியார்.

* "விண் இயங்கும் ஞாயிற்றைக் கை மறைப் பாரில்" இவ்வடி இடம்பெறும் நூல் - கார் நாற்பது.

* திருமாலின் பாஞ்சசன்யம் என்னும் சங்கின் அவதாரமாகக் கருதப் பெறுபவர் - பொய்கையாழ்வார்

* தமிழ்மொழியியல் ஆய்வுக்கு வித்திட்டவர் - தெ.பா.மீ

* மொழி என்பது - கருத்துக்களின் பரிமாற்றம்

* தமிழ்மொழி வழங்கிய பகுதியின் வட எல்லை, தென் எல்லைகளாக அமைந்தவை - வடவேங்கடம் முதல் தென் குமரி வரை

* சங்கங்கள் கடல்கோள்களால் அழிந்தன.

* சங்கங்கள் பாண்டியர்களால் புரக்கப் பெற்றன.

* சங்கங்கள் தமிழ் வளர்த்தன.

* களவியலுரை என்பது ஒர் உரைநூல்.

* களவியலுரை என்பது ஒர் இலக்கண நூல்

* களவியலுரை என்பது காலத்தால் பழமையான நூல்

* பண்பட்ட திராவிட மொழிகளில் தொன்மையானது - தமிழ்

* பத்துப்பாட்டு நூலில் மிகவும் பெரிய நூல் - மதுரைக் காஞ்சி

* பொருநராற்றுப்படையைப் பாடியவர் - முடத்தாமக் கண்ணியார்.

* மலைபடுகடாம் என்னும் இலக்கியம் - கூத்தாற்றுப்படை

* முல்லைப்பாட்டைப் பாடியவர் - நப்பூதனார்.

* தமிழ் நிலைபெற்ற மதுரை எனக்கூறும் நூல் - சிறுபாணாற்றுப்படை

* உலா நூல்களுள் மிகப் பழமையைனது - திருக்கைலாய ஞான உலா

* தூது இலக்கியத்திற்குரிய யாப்பு - கலிவெண்பா

* கலிங்கத்துப் பரணி பாட்டுடைத்தலைவன் - குலோத்துங்கன்

* ஆண்பால் பிள்ளைத் தமிழின் இறுதி நான்கு பருவங்கள் - அம்புலி, சிற்றில், சிறுபறை, சிறுதேர்

* திருக்கோவையார் என்னும் சிற்றிலக்கியத்தை இயற்றியவர் - மாணிக்கவாசகர்

* கலம்பக இலக்கியம் பாடுவதில் வல்லவர் - இரட்டைப் புலவர்

* தமிழ் மொழியில் தோன்றிய முதல் குறவஞ்சி இலக்கியம் - அழகர் குறவஞ்சி

* கண்ணனே வந்து தன் கைத்தலம் பற்றக் கனவு கண்டதாகக் கூறும் பாடலைப் பாடியவர் - ஆண்டாள்

* "நாமார்க்கும் குடியேல்லோம், நமனை அஞ்சோம்" என்று பாடியவர் - திருநாவுக்கரசர்

* "பொய்கை ஆழ்வார்" பாடிய பக்திப் பாடல் தொகுதியின் பெயர் - முதல் திருவந்தாதி

* "சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே" பாடியவர் - பொன்முடியார்

* திருமாலின் பல்வேறு அம்சமாகத் தோன்றிய ஆழ்வார்கள்

* பாஞ்ச சன்யம் - பொய்கையாழ்வார்

* கருடாம்சம் - பெரியாழ்வார்

* சுதர்சனம் - திருமழிசை

* களங்கம் - திருமங்கையாழ்வார்

* காலமுறைப்படி வரிசைப்படுத்துதல்: பொய்கையாழ்வார், பூத்தாழ்வார், பேயாழ்வார், திருமழிசையாழ்வார்

* நற்றினண, நல்ல குறுந்தொகை, ஐங்குறு நூறு, ஒத்தபதிற்றுபத்து

* அம்புலி, சிற்றில் சிறுபறை, சிறுதேர்

* காப்பு, செங்கீரை, தாலாட்டு, சப்பாணி

* அரியணையைத் துறந்து வைணவத் தொண்டர் கோலத்தை ஏற்றவர் - குலசேகரர்

* சுந்தர் பாடிய திருத்தொண்டர் தொகை - தொண்டர் தம் பெருமை கூறும் நூல்

* பிள்ளைத் தமிழின் இலக்கியம் குறித்து விளக்கம் தரும் நிகண்டு - திவாகர நிகண்டு

* குலோத்துங்க சோழனின் பிள்ளைத்தமிழ் பாடியவர் - ஒட்டக்கூத்தர்

* பகழிக்கூத்தர் பாடிய பிள்ளைத்தமிழ் - திருச்செந்தூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ்.

* திருத்தக்கதேவர் சார்ந்த சமயம் - சமண சமயம்

* சீவகன் கதையைப் பெருங்காப்பியமாகப் பாடியவர் - திருத்தக்கதேவர்

* அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி - முப்பால்

* செல்வம் சகடக் கால்போல் வரும் - நாலடியார்

* சிறு மாலை கொல்லுனர் போல வரும் - ஐந்திணை எழுபது

* காதலி மாட்டுள்ளம் வைப்பார்க்குத் துயிலில்லை - நான்மணிக்கடிகை

* ஊனைத் தின்று ஊனைப் பெருக்குதல் - இன்னா நாற்பது

* இளமையை மூப்பு என்றுணர்தல் இனிதே - இனியவை நாற்பது

* புல் நுனிமேல் நீர் போல் நிலையாமை - நாலடியார்

* அகம் குன்றி மூக்கில் கரியாருடைத்து - முப்பால்

* முல்லையும் குறிஞ்சியும் நல்லியல்பு இழந்தால் பாலையாகும்

* மருந்துப் பெயர் அல்லாத பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல் - கைந்நிலை

* தூது இலக்கியத்திற்குரிய யாப்பு - கலிவெண்பா

No comments:

Post a comment

அரசு பள்ளியில் படித்து நீட் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களை அள்ளிய தங்கம்

CLASS 10 (10TH STANDARD / SSLC) STUDY MATERIALS DOWNLOAD. (NEW SYLLABUS FOR MARCH 2020).  | CLICK HERE CLASS 10 (10TH STANDARD / SSLC) STUDY...