வரலாறு | வினா விடைகள் - ஹரப்பா

1. ஹரப்பா நாகரிகம் - நகர நாகரிகம்
2. திருவள்ளுவர் பிறந்த ஆண்டாக தமிழறிஞர்கள் கருதும் ஆண்டு - கி.மு.31
3. இடைச்சங்கம் நடைபெற்ற நகரம் - கபாடபுரம்
4. பின் வேதகாலத்தில் கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய பெண்களுள் ஒருவர் -கார்கி
5.சுனாமி என்ற சொல் ஜப்பான் மொழியிலிருந்து வந்தது.
6. கடல் மட்டத்தில் நிலவும் காற்றழுத்தத்தின் சராசரி அளவு 1013
மில்லிபார்களாகும்
7.பர்கான் எந்த செயலோடு தொடர்புடையது - படிய வைத்தல் நிலத்தோற்றம்.
8. பான்ஜியா 7 பெரிய தட்டுகளாக உடைக்கப்பட்டுள்ளது.
9. துளசிதாசர் எழுதிய நூல் - இராமசரிதமானஸ்
10. விஜய நகர பேரரசு தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு - கி.பி.1336
11. இந்தியக் கிளி என அழைக்கப்பட்ட கவிஞர் - அமிர்குஸ்ரு
12.முதலாம் தரைன் போரில் முகமது கோரியை தோற்கடித்தவர் - பிருதிவிராசன்
13. காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கல்லணையைக் கட்டியவர் - கரிகால சோழன்
14.தர்மபாலர் புகழ்மிக்க பல்கலைக்கழகத்தை விக்ரமசீலம் என்ற இடத்தில் நிறுவினார்
15. பூமியின் மத்தியில் கிழக்கு மேற்காக செல்லும் கோடு - பூமத்திய ரேகை
16. தெற்கு வடக்காக செல்லும் கோடு - தீர்க்கக் கோடு
17. பூமியின் மொத்த கோண அளவு - 360º
18. 0º டிகிரி தீர்க்கக் கோடு என்பது - அட்சக்கோடு
19. சூரிய குடும்பத்தின் நாயகன் - சூரியன்
20. சந்திரன் பூமியை சுற்றிவர ஏறத்தாழ 27.3 நாள்கள் எடுத்துக்கொள்கிறது.
21. பல கோடிக்கணக்கான விண் மீன்கள் தொகுதியை அண்டம் என்பர்
22. பெண்களைக் காத்திட 1930 ஆண்டில் அடையாற்றில் ஒளவை இல்லம் தொடங்கப்பட்டது.
23. மாநகராட்சி தலைவரின் பதவிக்காலம் 5 ஆண்டுகள்
24. இந்தியாவில் இக்காலத்தில் செயற்படும் உள்ளாட்சி அமைப்பை முதன் முதலில் நடைமுறைப்படுத்தியவர் - ரிப்பன் பிரபு
25. இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் - முத்துலட்சுமி அம்மையார்
26.தொலை நோக்கியில் மட்டுமே புலப்படும் கோள் - யுரேனஸ்
27. பூமியின் அச்சு 231/2º டிகிரி சாய்ந்துள்ளது.
28. நாளந்தா பல்கலைக்கழகம் குமார குப்தர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது.
29. இரண்டாம் அசோகர் என அழைக்கப்பட்டவர் - கனிஷ்கர்
30. மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய நூல் - இண்டிகா
31. பணம் மட்டுமே பணத்தின் தேவையை சந்திக்கும் எனஅறு கூறியவர் - வாக்கர்
32. சாலைப் போக்குவரத்தின் சட்ட திட்டங்கள் அமலுக்கு வந்த ஆண்டு - 1989
33. தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் 1993 ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
34. உலக எழுத்தறிவு தினம் - செப்டம்பர் 8.
35. தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினமாக கடைபிடிக்கப்படும் நாள் - நவம்பர் 19
36. தந்தித் தொடர்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வருடம் -1844
37. பருத்தி கரிசல் மண்ணில் அதிகமாக விளைகிறது.
38. நெல் ஒரு அயனமண்டல பயிராகும்.
39. மேக்னடைட் தாதுவை கொண்ட கனிமம் - இரும்பு
40. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய நீர் மின்சக்திநிலையம் அமைந்துள்ள இடம் - பக்ராநங்கல்
41. பிளாசி போர் நடைபெற்ற ஆண்டு - 1757
42. கி.பி. 1857-ம் ஆண்டு புரட்சி கானிங் என்பவர் காலத்தில் தோன்றியது.
43. இரும்பு பாதையின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் - டல்ஹெசி
44. நிலையான நிலவரித் திடிடத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் - காரன்வாலிஸ்
45. ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு - 1773
46.அட்லாண்டிக் பேராழி நீண்ட S வடிவம்
47. இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் - புதுதில்லி
48. பன்னாட்டு நீதிமன்றம் ஹாலந்து நாட்டில் உள்ள ஹேக் நகரில் உள்ளது.
49. இந்திய அரசு கல்வி உரிமைச்சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திய நாள் - 1 ஏப்ரல் 2010
50. பொருளியலின் தந்தை - ஆடம் ஸ்மித்
51. நாடுகளின் செல்வம் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் - ஆடம் ஸ்மித்
52. கல்வியில் செய்யப்படும் முதலீடு மனிதவளம் மூலதனம் எனப்படும்.
53. பொதுப்பேரவையில் தலைவராக 1954 -ம் ஆண்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியர் - திருமதி. விஜயலட்சுமி பண்டிட்
54. முதல் பானிப்பட் போர் நடைபெற்ற ஆண்டு - கி.பி.1526
55. மாபெரும் வாணிப மையமான கான்ஸ்டாண்டி நோபிள் ஆட்டோமானிய துருக்கியர்களால் கி.பி.1453-ல் கைப்பற்றப்பட்டது.
56. ஆங்கிலப் பேரரசை இந்தியாவில் தோற்றுவித்தவர் - இராபர்ட் கிளைவ்
57. சரஸ்வதி மகால் கட்டியவர் - இரண்டாம் சரபோஜி
58. வேலூர் சிப்பாய் புரட்சி நடைபெற்ற ஆண்டு - 1806

Comments

  1. RAJAMYDEEN HISTORYMAKER8 January 2014 at 10:24

    53 வது வினாவை "ஐக்கிய நாடுகளின் சபையின் பொதுப்பேரவையின் தலைவராக" என்று வாசிப்பது சிறப்பு

    ReplyDelete

Post a Comment