TNTET 2017 PAPER 1 TENTATIVE ANSWER KEY DOWNLOAD BY VIDIYAL VELLORE.


ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு தாள் 1 உத்தேச விடை குறிப்புகள் | ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்படும் விடை குறிப்புகளே இறுதியானது | TNTET 2017 PAPER 1 TENTATIVE ANSWER KEY DOWNLOAD BY VIDIYAL VELLORE | DOWNLOAD
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

PG - TRB CHEMISTRY | UNIT 9 STUDY MATERIAL - BHARATHI STUDY CENTRE MADURAI.


PG - TRB CHEMISTRY | UNIT 9 STUDY MATERIAL - BHARATHI STUDY CENTRE MADURAI. | DOWNLOAD

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

TRB PG ZOOLOGY MODEL QUESTION PAPER DOWNLOAD | SURYA TRB COACHING CENTRE, MADURAI


TRB PG ZOOLOGY MODEL QUESTION PAPER DOWNLOAD | SURYA TRB COACHING CENTRE, MADURAI | SURYA TRB COACHING CENTRE MADURAI (a place.. You try to achieve) (Exclusively for ZOOLOGY) CELL : 8124602428, 9443564713, 8124825759, 8248826936 | DOWNLOAD

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

TNTET 2017 PAPER 1 ANSWER KEY DOWNLOAD BY KANCHI TNPSC ACADEMY


ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு தாள் 1 உத்தேச விடை குறிப்புகள் | ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்படும் விடை குறிப்புகளே இறுதியானது | TNTET 2017 PAPER 1 ANSWER KEY DOWNLOAD BY KANCHI TNPSC ACADEMY | DOWNLOAD
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

UGC NET | Education Paper II | WESTERN SCHOOL OF PHILOSOPHY

WESTERN SCHOOL OF PHILOSOPHY:
by
Krithika.S and Kalaivani.M
Assistant Professors in Physical Science, Dr.G.R.Damodaran College of Education at Sulur in Coimbatore.
  1. Naturalism, 
  2. Idealism 
  3. Pragmatism with reference to concept of knowledge, reality, values their educational implications for aims, contents and methods of education
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

Nobel Prizes 2013 | The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2013 | நோபல் பரிசு 2013: மருத்துவம்

உயிருள்ளவைகளின் அடிப்படையாக விளங்குவது செல்கள். செல்லின் உள்ளே உட்கரு, மைட்டோ காண்டிரியா, ரிபோசோம், லைசோசோம், கோல்கை உறுப்புகள், செண்ட்ரியோல்கள் போன்ற முக்கியமான உள்ளுறுப்புகள் மற்றும் சைட்டோபிளாச திரவம் ஆகியவை செல் சவ்வினால் சூழப்பட்டிருக்கும். செல்லின் உள்ளுறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் முக்கிய பணியினை செய்யக்கூடியவை. ஒற்றை செல் வகையான புரோகார்யோடிக் செல்வகையினைக் காட்டிலும் விலங்கு செல்லான யூகார்யோடிக் செல்வகை மிகவும் சிக்கலா னவை. யூகார்யோடிக் செல்லின் உட்பகுதி சிக்கலான அறைகளால் ஆனது. அதன் அறைக்குள்ளிருக்கும் உள்ளுறுப்புகளுக்கு தேவைப்படும் புரோட்டீன் பொருட்களை கொண்டு சேர்க்கவும், அவை வெளியேற்றும்  கழிவுப்பொருட்களை செல்லுக்கு வெளியே விட்டுவிடு கின்ற போக்குவரத்து அமைப்பு வெசிகிள் போக்குவரத்து அல்லது குமிழ்போக்குவரத்து அமைப்பாகும்.
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

Nobel Prizes 2013 | The Nobel Prize in Chemistry 2013 | நோபல் பரிசு 2013: வேதியியல்

வேதிவினைகள் நிகழ்வதனை வெற்றுக்கண்களால் பார்க்க முடியாது. மூலக்கூறு நிலையில் நிகழும் வேதிவினை நிகழ்வுகள் மிக நுட்பமானது சிக்கலானது, அதே சமயம் படிப்படியாக மாற்றம் பெறும் நிகழ்வு.

வேதியியல் ஆய்வுக் கூடங்கள் இன்று சோதனைக் குழாய்களையும், உபகரணங்களையும் கொண்டு வேதியியல் ஆய்வுகளை நிகழ்த்தும் காலம் போய், கணினியில் வேதிப்பொருட்களின் சமன்பாடுகளை பதிவு செய்தால் வேதியியல் வினைகளின் அத்தகைய தகவல்களும் மிகத்துல்லியமாக கிடைக்கும் நிலை வந்துவிட்டது. வேதிவினைகளை ஆய்வகங்களிலிருந்து கணினிகளுக்கு மாற்றிய பெருமை மார்டின் கார்ப்லஸ், மைக்கேல் லெவிட் மற்றும் ஏரி வார்செல் ஆகிய மூன்று பேரையே சாரும். 1970-ஆம் ஆண்டுகளில் இம்மூவர் உருவாக்கிய வேதிவினைகளின் கணினி மென்பொருளுக்கு (Software Program) 2013 ஆண்டுக்கான வேதியியல் பிரிவில் நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

Nobel Prizes 2013 | The Nobel Prize in Physics 2013 | நோபல் பரிசு 2013 : இயற்பியல்

பிரபல பத்திரிகைகளில் செய்தியாக்கப்பட்டது போல "கடவுள் துகள்' என்பது முழுப்பொய். ஏனெனில் 1993-ல் நோபல் பரிசு பெற்ற லியோன் லெடர்மேன் ஒரு புத்தகம் எழுதினார். அதில் "இவ்வளவு நாட்களாக கோடி கோடியாக செலவழித்தும் இன்னும் அகப்படமாட்டேங் கிறதே, கடவுளே அந்தத் துகளை நாசமாக்கும்' என்ற அர்த்தத்தில் கடவுள் நாசமாக்கும் துகள் (goddamn particle)  என்ற தலைப்பையும் அதற்கு வைத்தார். இந்த நாசமாக்கும் என்ற வார்த்தை அபசகுணமானது என்று பதிப்பகத்தார் கருதி நாசமாக்கும் என்ற பதத்தை எடுத்து விட்டனர். அதன் பிறகு அது கடவுள் துகள் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. அதற்கு அறிவியல் பெயர் ஹிக்ஸ் போசான் என்பதாகும். பீட்டர் ஹிக்ஸின் பெயராலேயே அதை அழைக்கத் தொடங்கினர்.
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

Nobel Prizes 2013 | The Nobel Prize in Literature 2013 | நோபல் பரிசு 2013 : இலக்கியம்

கடந்த சில ஆண்டுகளாக நோபல் பரிசு வாங்கக் கூடியவர்கள் எனும் யூகப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுவந்த அலைஸ் மன்றோ, தற்போது நோபல் பரிசு வாங்கியவர் களின் பட்டியலுக்கு இடம் மாறிவிட்டார். இங்கிலாந்தின் சிறப்பு மிக்க "கவர்னர்' விருதும், கனடாவின் உயரிய இலக்கிய விருதான "புக்கர்' விருது பெற்ற உலகின் சிறந்த பெண் எழுத்தாளர்.

2013-ஆம் ஆண்டின் இலக்கியத்துக்கான நோபல் பரிசாளர் என்பதையும் தாண்டி, கட்டை விரலை உயர்த்தி வெற்றிக்குறி காட்ட அலைஸ் மன்றோவுக்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றன. நோபல் பரிசு பெறும் கனடா தேசத்து முதல் பெண் எழுத்தாளர் என்பது ஒன்று. அடுத்தது சிறுகதைப் பிரிவில் நோபல் பரிசு வென்ற முதல் எழுத்தாளர்.
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

Nobel Prizes 2013 | The Nobel Prize in Economics 2013 | நோபல் பரிசு 2013 : பொருளாதாரம்

பொருளாதார அறிவியலுக்கான நோபல் நினைவு பரிசு (Nobel Memorial Prize in Economic Sciences) பொருளியலில் பிரிவில் சீர்மிகு பங்களிப்புகளை அளித்தவர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் விருதாகும். இத்துறையில் வழங்கப்படும் மதிப்புமிக்க விருதுகளில் இது முக்கியமான விருதாகும். இதன் அலுவல்முறையிலான பெயர் சுவிரிஜெஸ் வங்கியின் பொருளியலுக்கான நோபல் நினைவு பரிசு  (Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel). நோபல் பரிசு வழங்கப்படுவதற்கு காரணமான விஞ்ஞானி ஆல்ஃபிரட் நோபல், தனது  உயிலிலில் பொருளாதாரத்துறையைப் பற்றி குறிப்பிடவில்லை. ஆரம்ப காலத்தில் நோபல் பரிசுக்குழுவும் அந்தத்  துறைக்கு பரிசு வழங்கியதில்லை. இருப்பினும் பொதுவாக  நோபல் பரிசுடனேயே அடையாளப்படுத்தப்ப டுகிறது.
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

Nobel Prizes 2013 | The Nobel Prize in Peace 2013 | நோபல் பரிசு 2013 : அமைதி

ஆல்பிரட் நோபல்  (Alfred Nobel) அவர்களால் நிறுவப்பட்ட ஐந்து நோபல் பரிசுகளில் ஒன்று அமைதிக்கான பரிசு. அவரது உயிலிலின்படி அமைதிக்கான பரிசு ""யாரொருவர் நாடுகளினிடையே சகோதரத்துவத்தை வளர்க்க சிறந்த முயற்சி எடுப்பவரோ, நிலவும் இராணுவத்தினை நீக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ முயற்சி எடுத்தவரோ, அமைதி மாநாடுகள் நிகழ காரணமாக  இருக்கிறாரோ"" அவருக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். 

ஆல்பிரட் நோபலிலின் உயிலிலின்படி இப்பரிசை நார்வேயின் நாடாளுமன்றம் தேர்ந்தெடுத்த ஐவர் குழு கொடுக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நோபலிலின் நினைவு நாளான டிசம்பர் 10 அன்று நார்வே தலைநகர் ஓஸ்லோவில் நார்வே நாட்டு மன்னர் முன்னிலையில் இப்பரிசு வழங்கப்படுகிறது. மற்ற நான்கு பரிசுகள் சுவீடனின் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் வழங்கப்படும்போது இப்பரிசு மட்டுமே நார்வேயில் வழங்கப்படுகிறது. அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெறுபவருக்கு ஒரு பட்டயம், ஒரு பதக்கம் மற்றும் பரிசுப்பணத்தை உறுதிசெய்யும் ஆவணமும் வழங்கப்படுகிறது.
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

நன்முல்லை

பாண்டிய நாட்டில் சிறந்து விளங்கிய அள்ளூர் எனும் ஊரில் தெளிந்த புலமையுடன் விளங்கிய நன்முல்லை எனும் இக்கவிஞர்
“கொற்றச் செழியன்
பிண்ட நெல்லின் அள்ளூ”
என்கிற அகநானூற்றுப் பாடலில் தனது ஊரின் புகழைத் தெரிவித்துள்ளார். இவரது பாடல்கள் அகநானூற்றில் ஒரு பாடல் (பாடல்:46), புறநானூற்றில் ஒரு பாடல் (பாடல்:306) மற்றும் குறுந்தொகையில் ஒன்பது பாடல்கள் (பாடல்:32, 67,68,93,96,140,157,202,237) என்று மொத்தம் பதினொன்று பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

List of Nobel Prize Winners 2013

List of Nobel Prize Winners 2013
  

                On 27 November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament,  giving the largest share of his fortune to a series of prizes in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature and Peace - the Nobel Prizes. In 1968, Sveriges Riksbank (Sweden's central bank) established The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

FOUNDERS OF NET RELATED

01. GOOGLE : Larry Page&Sergey Brin
02. FACEBOOK : Mark Zuckerberg
03. YAHOO : David Filo&Jerry Yang
04. TWITTER : Jack Dorsey&Dick Costolo
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

Tamil - General Knowledge Online Test 9

1. அந்தி விழா பற்றி குறிப்பிடும் நூல்?
(A) மதுரைக் காஞ்சி
(B) பட்டினப்பாலை
(C) நெடுநெல்வாடை
(D) முல்லைப்பாட்டு

CLICK BUTTON.....


ANSWER : (A) மதுரைக் காஞ்சி
2. திருவிளையாடற்புராணத்தில் எத்தனை படலங்கள் காணப்படுகிறது?
(A) 61

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

Tamil - General Knowledge Online Test 8

1. திராவிடம் என்னும் சொல்லை முதன்முதலில் உருவாக்கியவர் யார்?
(A) வீரமாமுனிவர்
(B) கால்டுவெல்
(C) ஈராஸ் பாதிரியார்
(D) குமரிலபட்டர்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : (D) குமரிலபட்டர்
2. வேதாரண்ய புராணம் என்ற நூலை எழுதியவர்
(A) பரஞ்சோதிமுனிவர்

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

History - General Knowledge Online Test 7 in Tamil

1. ரக்திகா என்பது
அ. பண்டைய இந்தியாவின் கலைப் பிரிவு
ஆ. பண்டைய இந்தியாவின் ஓவியப் பிரிவு
இ. பண்டைய இந்தியாவின் எடை முறை
ஈ. இவை எதுவும் சரியல்ல

CLICK BUTTON.....


ANSWER : இ. பண்டைய இந்தியாவின் எடை முறை
2. கல்ஹானா என்பவர் எழுதிய ராஜதரங்கிணி என்னும் புத்தகம் எதைப் பற்றியது?
அ. மாவீரர் சிவாஜி பற்றியது

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

History - General Knowledge Online Test 6 in Tamil

1. மிகப்பெரிய கோயில்களை சாணக்கியர் கட்டிய இடங்கள்
அ. அய்ஹோலி
ஆ. ஹம்பி
இ. காஞ்சி
ஈ. வாதாபி

CLICK BUTTON.....


ANSWER : அ. அய்ஹோலி
2. மாவீரர் அலெக்ஸாண்டரின் சம காலத்தவர் யார்?
அ. பிம்பிசாரர்

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

History - General Knowledge Online Test 5 in Tamil

1. முதல் தரெயின் போரில் வெற்றி பெற்றவர்
அ. கோரி முகமது
ஆ. கஜினி முகமது
இ. பிரிதிவிராசன்
ஈ. மகேந்திர பல்லவன்

CLICK BUTTON.....


ANSWER : இ. பிரிதிவிராசன்
2. நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தை 1197ல் தாக்கியவர்
அ. குத்புதீன் அய்பெக்

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

History - General Knowledge Online Test 4 in Tamil

1. சாதவாகனா வம்சத்தின் சிறந்த அரசர் யார்?
அ. ஸ்ரீ சதகர்னி
ஆ. கௌதமிபுத்திர சதகர்னி
இ. வஷிஷ்டபுத்திர புலுமயி
ஈ. யஜ்னாஸ்ரீ சதகர்னி

CLICK BUTTON.....


ANSWER : ஆ. கௌதமிபுத்திர சதகர்னி
2. மாவீரன் சிவாஜியின் தலைநகரம் எது?
அ. புனே

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

History - General Knowledge Online Test 3 in Tamil

1. இரண்டாம் கர்நாடக போரின் முடிவில் கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாயிற்று.
அ. அய்-லா-சாப்பேல் உடன்படிக்கை
ஆ. பாண்டிச்சேரி உடன்படிக்கை
இ. பாரிசு உடன்படிக்கை
ஈ. வட சர்க்கார் உடன்படிக்கை

CLICK BUTTON.....


ANSWER : ஆ. பாண்டிச்சேரி உடன்படிக்கை
2. கனிஷ்கரின் தலைநகர்
அ. காஷ்கர்

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

தமிழ் பக்தி இலக்கியம் - பன்னிரு திருமுறை


வ.எண் திருமுறைநூல் பாடியவர்கள்
1முதல் திருமுறைதேவாரம் திருஞானசம்பந்தர்
2இரண்டாம் திருமுறை தேவாரம் திருஞானசம்பந்தர்
3மூன்றாம் திருமுறை தேவாரம் திருஞானசம்பந்தர்

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

"தமிழ் தாத்தா" உ.வே.சா அவர்களின் வாழ்க்கை குறிப்புகள்

அவரைப் பற்றிய  குறிப்புகள்

  1. உ.வே. சாமிநாதய்யர் பிறந்த ஊர் - திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்தமதானபுரம்
  2. உ.வே.சா அவர்களின் ஆசிரியர் - மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை
  3. உ.வே.சா. விரிவாக்கம் - உத்தமதானபுரம் வேங்கட சுப்பையர் மகன் சாமிநாதன்
விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

தமிழ் - ஓரெழுத்து ஒரு மொழிச் சொற்கள்

.....................................................................ஓரெழுத்து ஒரு மொழிச்  சொற்கள்..................................................................
 சுட்டெழுத்துஎட்டுசிவன்விஷ்ணுபிரம்மா
 பசு(ஆவு), ஆன்மாஇரக்கம்நினைவுஆச்சாமரம்
 சுட்டெழுத்துஇரண்டில் ஒரு பங்கு அரை என்பதின் தமிழ் வடிவம்.
 பறக்கும் ஈதாகுகைதேனீ
 சிவன்ஆச்சரியம்சுட்டெழுத்துஇரண்டு என்பதின் தமிழ் வடிவம்

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE

தமிழ் - அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர்கள்


வ.எண் அடைமொழி.......................................................சான்றோர்கள்.......................................................
1தமிழ்நாட்டு பெர்னாட்ஷா - மு. வரதராசனார் 
2நாடகத் தந்தை - பம்மல் சம்பந்த முதலியார்
3நாடகத் தலைமை ஆசிரியர் - சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் 
4தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா - அறிஞர் அண்ணா
5தமிழ்நாட்டின் மாப்பசான் - ஜெயகாந்தன்

விரிவாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள் | READ MORE | CLICK HERE